Privacy en Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens
www.belleame.nl, info@belleame.nl
Brigitte van der Veeken, postadres; Damstraat 10, 4701 GN Roosendaal

KvK nummer:   20121783
Rek.nummer:   NL25 RABO 0114 5663 05Copyright - De foto's op de website zijn in samenwerking met Foto- Intens gemaakt en vallen onder copyright van Belle Âme. Gebruik of verspreiding van de foto's is niet toegestaan! Voor meer informatie mail naar info@belleame.nl

Privacy Verklaring

Belle Âme, gevestigd aan Burg.Prinsensingel 61 te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@belleame.nl
bezoekadres; Burg.Prinsensingel 61 Roosendaal
postadres; Geerberg 11, 4708 GG Roosendaal
mobiele nummer 06 30996098

Belle Âme gaat zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonlijke gegevens en zal deze niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy Verklaring informeert Belle Âme je over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. 

 Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

a. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je een massage wilt ontvangen, een contact- of inschrijf formulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. We verwerken alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsgegevens
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats

b. Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam, adresgegevens, evt. bedrijfsgegevens en e-mailadres gebruik ik voor het versturen van facturen.
 • Je naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer gebruik ik voor intakeformulier en cliëntendossier bij massage.

Je persoonsgegevens die je invult bij het contactformulier, wordt gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

c. Jouw Gegevens

Wanneer je een contact- of inschrijfformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je ten alle tijde aangeven door middels email contact met ons op te nemen.

d. Boeken van een massage

We gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om gemaakte afspraken en snel en gemakkelijk laten verlopen. We zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Bij een aanvraag per telefoon, e-mail of bij de intake zal ik éénmalig een handtekening vragen op het intake formulier om toestemming te vragen je persoonlijke gegevens te bewaren.

De  gegevens die ik opsla zijn:

 • Voor – en achternaam, E-mailadres en telefoonnummer
  Bij het maken van een massageafspraak. Mocht ik je op het laatste moment gewijzigde informatie over je afspraak willen doorgeven, dan doe ik dit op bepaalde momenten ook telefonisch.
 • Naam, adres, postcode en woonplaats,
 • indien van toepassing, bedrijfsgegevens bij het uitschrijven van een factuur.

Artikel 2. Privacy cliëntendossier

Jouw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend masseur, een dossier aanleg.  Je dossier bevat aantekeningen en gegevens over je fysieke en evt. emotionele gesteldheid, uitgevoerde behandelingen, adviezen en oefeningen ed.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met je persoonlijke gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelend masseur heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en een inkomstenoverzicht kan bijhouden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Gegevens in het mailsysteem worden 2 jaar na je laatste behandeling verwijderd. Naam en telefoonnummer blijven 7 jaar bewaard i.v.m. bewaarplicht voor de belastingdienst. En cliëntendossier wordt 15 jaar bewaard. Zie hiervoor ook Artikel 7. Bewaartermijn.

Artikel 3. Beveiliging persoonsgegevens 

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen en het opslaan van persoonlijke gegevens in een beschermde omgeving zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Artikel 4. Cookies 

Belle Âme gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Controleren, uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond.

Artikel 5. Reacties op berichten

Als je een reactie plaatst op mijn berichten op mijn facebookpagina zal alleen je naam zichtbaar zijn op facebook. Op mijn web-site kun je geen reacties op berichten plaatsen.

Artikel 6. Social Media

Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen.

Artikel 7. Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in mijn systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

De gegevens voor het cliëntendossier bewaar ik ten minste 10 jaar.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Artikel 8. Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk  dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@belleame.nl

Artikel 9. Aansprakelijkheid Belle Âme

Belle Âme heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Belle Âme verwerkt ten behoeve van www.belleame.nl. Belle Âme accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 10. Wijzigingen

Ik behoud ten alle tijden het recht mijn privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met Belle Âme Brigitte Roosenburg, info@belleame.nl

 

Laatst gewijzigd 23-05-2018.


Sitemap